เรียงตาม :

  05 กุมภาพันธ์ 2563

  1222

 • หมวดหมู่สินค้า : สารฆ่าเชื้อ
  ใช้สำหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus ในบ่อพักน้ำก่อนปล่อยสัตว์น้ำลงเลี้ยงในบ่อ

  05 กุมภาพันธ์ 2563

  712

 • หมวดหมู่สินค้า : ไฟฉายดักยุง
  ไฟฉายดักยุง แบบ 3-in-1 ใช้ประโยชน์ได้มากกว่าที่คิด

  05 กุมภาพันธ์ 2563

  311

 • หมวดหมู่สินค้า : ชีวภัณฑ์กำจัดแมลง
  บีไลน์ กรดไขมันในรูปสบู่เหลวจะแทรกซึมเข้าไปใน ผนังของแมลงและทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ ทำให้ของเหลวภายในตัวแมลงรั่ว และไหลออกมาภายนอก แมลงแห้งตายในที่สุด

  05 กุมภาพันธ์ 2563

  159

 • หมวดหมู่สินค้า : สารปรับสภาพน้ำ
  สติ๊ก (STIK) เป็นสารปรับสภาพน้ำที่ใช้ผสมกับน้ำเพื่อปรับสภาพ น้ำก่อนการผสมสารกำจัดศัตรูพืช หรือการให้ปุ๋ยทางใบ เพราะน้ำ ส่วนมากจะมีความกระด้าง หรือม

  05 กุมภาพันธ์ 2563

  199

 • หมวดหมู่สินค้า : สารปรับปรุงดิน
  คุณสมบัติ : เป็นด่าง สามารอุ้มน้ำได้ สามารถแลกเปลี่ยนประจุได้ สามารถดูดชับแร่ธาตุช่วยปรับสภาพดินเหนียวให้คลายตัวออก ในดินทรายจะช่วยอุ้มน้ำ ช่วยให้ด

  05 กุมภาพันธ์ 2563

  191

 • หมวดหมู่สินค้า : สารปรับปรุงดิน
  สารปรับปรุงดิน ช่วยส่งเสริมกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ ต่อพืช กระตุ้นให้พืช และรากพืชเจริญเติบโต เพิ่มคุณภาพและ ปริมาณกับผลผลิตได้

  05 กุมภาพันธ์ 2563

  115

 • หมวดหมู่สินค้า : สารปรับปรุงดิน
  สามารถช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อรา ไตรโคเดอร์มาส่งเสริมประสิทธิภาพของเชื้อไตรโคเดอร์มาในการ ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชทำให้ต้นพีชแข็งแรงเนื่องจ

  05 กุมภาพันธ์ 2563

  117

 • หมวดหมู่สินค้า : สารปรับปรุงดิน
  ประกอบด้วยเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีและอินทรียวัตถุจากธรรมชาติ ที่มีทั้งในโตรเจนและคาร์บอน ซึ่งเป็นแหล่งอาหารให้เชื้อจุลินทรีในดินและยังช่วย ในการเพิ่มปริม

  07 กุมภาพันธ์ 2563

  78

 • หมวดหมู่สินค้า : สารปรับปรุงดิน
  สารปรับปรุงสภาพดินที่ได้จากแร่ธาตุจากธรรมชาติ ที่ผ่านขบวนการผลิตที่ทำให้มีขนาดของอนุภาคที่เล็ก เท่ากับ 0.5 ไมครอน มีค่าความกรด-ด่าง (pH) 8.5 - 10

  13 กุมภาพันธ์ 2563

  85

  05 กุมภาพันธ์ 2563

  2689

  05 กุมภาพันธ์ 2563

  1456

Engine by shopup.com