ชีวภัณฑ์แบคทีเรียกลุ่ม Bacillus spp. ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืช

หมวดหมู่: บทความชีวภัณฑ์

ชีวภัณฑ์แบคทีเรียกลุ่ม Bacillus spp.

ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืช

 

          เชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Bacillus spp.  เป็นเชื้อที่นิยมใช้กันทั่วโลกเพราะมีความปลอดภัยสูง ซึ่งพบได้ทั่วในธรรมชาติ มีรูปร่างเป็นท่อน (rod shape) ย้อมติดสีแกรมบวก (gram positive bacteria สามารถสร้างเอน   โดสปอร์ (endospores) ที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญได้ดี  จึงนิยมนำมาใช้ในการเกษตร

                 

 

คุณสมบัติ : สายพันธุ์ที่ผ่านวิจัยแล้วสามารถใช้เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรียและเชื้อราได้หลายชนิด บางชนิดช่วยปรับสมดุลในสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตในพืช

 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys

 

เชื้อ Bacillus spp. มีกลไกการเป็นปฏิปักษ์ได้หลายรูปแบบ

  1. การแข่งขัน (Competition) กับเชื้อโรคพืชด้านการใช้อาหาร

       เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

  1. การสร้างสารปฏิชีวนะ(Antibiosis) ในกลุ่ม lipopeptides เช่น sufactin และ iturin

       ที่เป็น biosurfactant ทำให้สามารถยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคที่เกิดจาก เชื้อแบคทีเรีย
      3.  สร้างเอนไซม์เช่น glucanase และ chitinase ที่สามารถย่อยผนังของเชื้อราได้ 

  1.  บางชนิดเป็น (Biostimulant) ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตในพืชและบางชนิดสามารถชักนำให้

       พืชเกิดการต้านทานโรค (induced resistance)

 

  https://www.omicsonline.org/open-access/bacterial-modes-of-action-for-enhancing-of-plant-growth-2155-952X-1000236.php?aid=80237

 

สายพันธุ์ที่ผ่านคัดเลือกจากการวิจัยสามารถใช้เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพืช

ที่เกิดจากแบคทีเรียและเชื้อราได้หลายชนิด

 

    

 

   

 

   

 

   

 

19 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 1136 ครั้ง

Engine by shopup.com