• หมวดหมู่: บทความ
  จากคอลัมน์เกษตรในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง “รับมือ 2 โรคสตรอเบอร์รี่” ว่าลมหนาวโชยมา กรมวิชาการเกษตรเตือนเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอร์รี่ เฝ้าระวังการระบาดของโรคราแป้งและโรคแอนแทรคโนส

  27 พ.ย. 2561

  ผู้ชม 605 ครั้ง

 • หมวดหมู่: บทความ
            ความคิดในการเขียนบทความนี้ เกิดขึ้นจากเกษตรกรส่งรูปใบทุเรียนที่มีเกล็ดสีขาวๆบนใบไปถามผู้เชี่ยวชาญในวารสาร เคหการเกษตร ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ว่าใบทุเรียนในภาพนี้เกิดจากสาเหตุอะไร

  07 ม.ค. 2562

  ผู้ชม 455 ครั้ง

 • หมวดหมู่: บทความ
            หลังจากที่ศูนย์แนะนำการแก้ปัญหาการปลูกพืช วนิดาเกษตร   ได้เสนอบทความเกี่ยวกับโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน ซึ่งเกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ที่เรียกว่า ไฟทอปธอรา (Phytophthora spp.) พร้อมกับเสนอผลการทดสอบการแก้ปัญหาโรคนี้ออกไปเมื่อกลางเดือนกันยายน 25561 ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีผู้เข้ามาดูบทความนี้ เป็นจำนวนมากและมีต่อเนื่องทุกวัน

  01 ก.พ. 2562

  ผู้ชม 266 ครั้ง

 • พริก เป็นพืชในวงศ์ Solanaceae สกุล Capsicum ชื่อภาษาอังกฤษว่า Chilli peppers, chili ถือเป็นพืชผัก/พืชสมุนไพรที่มีความสำคัญที่ใช้ทั้งบริโภค และการแปรรูปต่างๆ  พริกถือว่าเป็นพืชส่งออกอีกชนิดที่น่าสนใจ จากข้อมูลสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2561 พบการส่งออกพริกแห้งมีมูลค่า 535,191,367.00 บาท แต่ปัญหาการผลิตพริกให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย ยังไม่ประสบความสำเร็จ สาเหตุหลักเกิดจากโรคพืชและแมลงหลายชนิด    

  12 ก.พ. 2562

  ผู้ชม 205 ครั้ง

 • เพลี้ยไฟพริก  (Scirothrips dorsalis Hoods) ซึ่งเป็นแมลงศัตรูที่มีความสำคัญมากชนิดหนึ่ง มักพบการระบาด ตั้งแต่หลังย้ายปลูก 1 เดือน ส่วนใหญ่เข้าทำลายบริเวณยอด และใบอ่อน ทำให้ยอดหรือใบอ่อนหงิก เมื่อใบพริกแก่จะเห็นเป็นรอยกร้านสีน้ำตาล ส่งผลให้การสังเคราะห์แสงลดลง พริกจะชะงักการเจริญเติบโต ให้ผลผลิตน้อยลง และมีช่วงอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตสั้น

  12 ก.พ. 2562

  ผู้ชม 239 ครั้ง

 • หมวดหมู่: บทความ
  โรคแอนแทรคโนส เป็นการเรียกชื่อโรคพืชตามภาษาฝรั่งว่า anthracnose ซึ่งมีรากคำศัพท์มาจากภาษากรีก 2 คำ คือ anthrax (อ่านว่า แอนแทรค แปลว่า ถ่านหิน) + nosos (อ่านว่า โนโซส แปลว่า โรค) มาผสมรวมกัน เป็นคำเรียกชื่อโรคที่เกิดกับต้นพืชว่า โรคแอนแทรคโนส (โรคที่มีลักษณะอาการเป็นสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลดำ เหมือนถ่านหิน)

  13 ก.พ. 2562

  ผู้ชม 164 ครั้ง

 • หมวดหมู่: บทความ
  เอฟเอโอ (FAO) คือ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ได้ออกประกาศเตือนเรื่องการระบาดของหนอนกระทู้ชนิดหนึ่ง ที่เรียกชื่อสามัญทั่วไปว่า Fall armyworm (เรียกชื่อทางวิชาการว่า Spodoptera frugiperda) ซึ่งพบว่ามีรายงานการระบาดในข้าวโพดในอินเดีย เป็นครั้งแรก เมื่อต้นปี 2561

  26 ก.พ. 2562

  ผู้ชม 309 ครั้ง

 • หมวดหมู่: บทความ
  ผักตระกูลกะหล่ำ หมายถึง ผักหลายชนิดที่จัดอยู่ในพืชตระกูลเดียวกันในทางพฤกษศาสตร์ ได้แก่ คะน้า กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี เป็นต้น เนื่องจากผักเหล่านี้เป็นพืชในตระกูลเดียวกัน ปัญหาด้านศัตรูพืช จึงเหมือนกันในทุกท้องที่ ที่มีการปลูกพืชผักตระกูลกะหล่ำ โรคที่มีความสำคัญชนิดหนึ่งในพืชตระกูลกะหล่ำ คือ โรคราน้ำค้าง ดังจะเห็นได้จากคอลัมน์เกษตรในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

  26 ก.พ. 2562

  ผู้ชม 178 ครั้ง

Engine by shopup.com