สินค้าขายดี

 
 

     บทความ

เชื้อราโรคตายพรายในเขตร้อน

เชื้อราโรคตายพรายในเขตร้อน

เอฟเอโอ หรือ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ถือว่า กล้วย เป็นความมั่นคงทางอาหารและเป็นวิถีการดำรงชีวิตของคนชนบทในเอเชีย อาฟริกา ลาตินอเมริกาและประเทศแถบคาริเบียน แต่การปลูกกล้วยในปัจจุบัน ก็มีปัญหาร้ายแรงจากโรคตายพรายที่เกิดจากเชื้อราในดิน ที่เรียกชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า ฟิวซาเรี่ยม (Fusarium oxysporum f. sp. cubense) โดยเฉพาะกับเชื้อราสายพันธุ์ใหม่ [Tropical Race 4 (TR4)] ซึ่งเอฟเอโอ ได้รายงานในปี 2017 ว่า เชื้อราสายพันธุ์นี้ มีแหล่งกำเนิดอยู่ในเขตร้อน ณ ปัจจุบัน พบการระบาดส่วนใหญ่อยู่ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 19 แหล่งใน 10 ประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอีก 25 ประเทศในเอเชียตะวันออกใกล้

ไบออนแบคกับการเจริญเติบโตของพืช

บาซิลลัส ซับทิลิส (Bacillus subtilis) เป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ของเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ที่สามารถพบทั่วไปในดิน

แมลงศัตรูในแตงเมล่อน

เมล่อน (melon) แคนตาลูป (cantaloupe) และมีมากมายหลายสายพันธุ์ ในบทความนี้ จประเด็นหลักที่จะพูดถึงรายละเอียดของ

ปัญหาโรคไวรัสและแมลงศัตรูในกระเจี๊ยบเขียว

กระเจี๊ยบเขียว เป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทย จากข้อมูลของ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเ

โรคในเมล่อน

แตงเมล่อน เป็นพืชที่จัดอยู่ในกลุ่มพืชที่มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Cucumis melo L. ซึ่งมีชื่อเรียกทั่วไปหลายชื่อ เ

โรคแอนแทรคโนสในพริก [Credit: Vanidakaset.com]

พริก เป็นพืชที่อ่อนแอต่อโรคพืชหลายชนิด โดยโรคที่เป็นปัญหามากที่สุดในการผลิตพริกของเกษตรกร คือโรคแอนแทรคโนส สาเ

   ชีวภัณฑ์

  YouTube Channel

รีวิวการติดตั้งระบบน้ำในแปลงกล้วยน้ำว้า

รีวิวการติดตั้งระบบน้ำในแปลงกล้วยน้ำว้า

Credit: Bessaw Engineer รีวิวการติดตั้งระบบน้ำในแปลงกล้วยน้ำว้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ขนาด 10 ไร่ โดย บริษัท เบสซอ เอ็นจิเนียร์ (ประเทศไทย)

         
99/220 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 0-2954-3120-6  แฟ็กซ์ : 0-2954-3128
E-mail : contact@dynamicseeds.com
 
 
 
 

ไดนามิคพันธุ์พืช

บริษัท ไดนามิค พันธุ์พืช จำกัด เราเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในการ นำเข้า ผลิต จัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช หัวดอกไม้ ดำเนินกิจการมากว่า 20 ปี

Engine by shopup.com