• หมวดหมู่: เมล่อน
  แตงเมล่อน เป็นพืชที่จัดอยู่ในกลุ่มพืชที่มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Cucumis melo L. ซึ่งมีชื่อเรียกทั่วไปหลายชื่อ เช่น เมล่อน (melon) แคนตาลูป (cantaloupe) และมีมากมายหลายสายพันธุ์ ฮ๋ษฯ๖๋ฮ>>

  26 มิ.ย. 2018

  ผู้ชม 290 ครั้ง

 • หมวดหมู่: เมล่อน
  เมล่อน (melon) แคนตาลูป (cantaloupe) และมีมากมายหลายสายพันธุ์ ในบทความนี้ จประเด็นหลักที่จะพูดถึงรายละเอียดของแมลงแต่ละชนิดที่พบทั่วไปในปลูกแตงเมล่อน  ตลอดจนแนะนำวิธีการป้องกันกำจัด เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้เป็นหลักการในการแก้ปัญหา อ่านต่อ>>

  06 ก.ค. 2018

  ผู้ชม 189 ครั้ง

Engine by shopup.com