เรียงตาม :

  05 กุมภาพันธ์ 2563

  4715

 • หมวดหมู่สินค้า : สารฆ่าเชื้อ
  ใช้สำหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus ในบ่อพักน้ำก่อนปล่อยสัตว์น้ำลงเลี้ยงในบ่อ

  05 กุมภาพันธ์ 2563

  4058

 • หมวดหมู่สินค้า : ไฟฉายดักยุง
  ไฟฉายดักยุง แบบ 3-in-1 ใช้ประโยชน์ได้มากกว่าที่คิด

  10 เมษายน 2563

  3756

 • หมวดหมู่สินค้า : สารส่งเสริมประสิทธิภาพ
  ใช้เพื่อลดผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช บีไลน์ (BEELINE) เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ สลายตัวง่าย ไม่มีพิษตกค้าง ปลอดภัยต่อ

  05 มิถุนายน 2563

  1458

 • หมวดหมู่สินค้า : สารปรับสภาพน้ำ
  สติ๊ก (STIK) เป็นสารปรับสภาพน้ำที่ใช้ผสมกับน้ำเพื่อปรับสภาพ น้ำก่อนการผสมสารกำจัดศัตรูพืช หรือการให้ปุ๋ยทางใบ เพราะน้ำ ส่วนมากจะมีความกระด้าง หรือม

  05 กุมภาพันธ์ 2563

  1693

 • หมวดหมู่สินค้า : สารปรับปรุงดิน
  คุณสมบัติ : เป็นด่าง สามารอุ้มน้ำได้ สามารถแลกเปลี่ยนประจุได้ สามารถดูดชับแร่ธาตุช่วยปรับสภาพดินเหนียวให้คลายตัวออก ในดินทรายจะช่วยอุ้มน้ำ ช่วยให้ด

  05 กุมภาพันธ์ 2563

  1721

 • หมวดหมู่สินค้า : สารปรับปรุงดิน
  สารปรับปรุงดิน ช่วยส่งเสริมกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ ต่อพืช กระตุ้นให้พืช และรากพืชเจริญเติบโต เพิ่มคุณภาพและ ปริมาณกับผลผลิตได้

  05 กุมภาพันธ์ 2563

  2362

 • หมวดหมู่สินค้า : สารปรับปรุงดิน
  สามารถช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อรา ไตรโคเดอร์มาส่งเสริมประสิทธิภาพของเชื้อไตรโคเดอร์มาในการ ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชทำให้ต้นพีชแข็งแรงเนื่องจ

  05 กุมภาพันธ์ 2563

  1459

 • หมวดหมู่สินค้า : สารปรับปรุงดิน
  ประกอบด้วยเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีและอินทรียวัตถุจากธรรมชาติ ที่มีทั้งในโตรเจนและคาร์บอน ซึ่งเป็นแหล่งอาหารให้เชื้อจุลินทรีในดินและยังช่วย ในการเพิ่มปริม

  07 กุมภาพันธ์ 2563

  1399

 • หมวดหมู่สินค้า : สารปรับปรุงดิน
  สารปรับปรุงสภาพดินที่ได้จากแร่ธาตุจากธรรมชาติ ที่ผ่านขบวนการผลิตที่ทำให้มีขนาดของอนุภาคที่เล็ก เท่ากับ 0.5 ไมครอน มีค่าความกรด-ด่าง (pH) 8.5 - 10

  24 มีนาคม 2564

  2068

  05 กุมภาพันธ์ 2563

  6738

  05 กุมภาพันธ์ 2563

  3868

Engine by shopup.com