เกี่ยวกับไดนามิคพันธุ์พืช

     บริษัท ไดนามิคพันธุ์พืช จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมือปี พ.ศ. 2538 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจด้านเมล็ดพันธุ์ ในระยะเริ่มแรกบริษัทฯได้นำเข้าเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศหลายชนิด เช่น กระเจี๊ยบเขียว พริก มะเขือเทศ เป็นต้น จนกระทั่งปัจจุบันก็ยังคงสรรหาและคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีแล้วนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย นอกจากนี้นักปรับปรุงพันธุ์พืชของบริษัท ยังสามารถพัฒนาปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์บางชนิดที่มีลักษณะตรงกับความต้องการของท้องตลาด เช่น ถั่วฝักยาว กระเจี๊ยบเขียว ออกจำหน่าย ซึ่งทำให้ธุรกิจด้านเมล็ดพันธุ์ของบริษัทฯ เติบโตขึ้นตามลำดับ

    นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสนใจในการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ อาทิเช่น อโกลนีมา (aglaonema) ปทุมมา (Curcuma) ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงพันธุ์ขึ้นใหม่ และ บางพันธุ์ยังได้รับสิทธิบัตรจากประเทศสหรัฐอเมริกา

 

วิสัยทัศน์ของเรา

คติพจน์ของบริษัทไดนามิคพันธุ์พืช จำกัด คือ “ไดนามิค พันธุ์พืชเพื่ออนาคต” หรือ “Dynamic Seeds for the future” 
1. ต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุ์พืช ทั้งด้านเมล็ดพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ และ ศูนย์ส่งเสริมสบู่ดำแบบครบวงจร 
2. ต้องการเป็นทางเลือกพันธมิตรทางธุรกิจที่จริงใจและเชื่อถือได้สำหรับลูกค้า
3. ต้องการเป็นบริษัทที่พัฒนาก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน


24 มกราคม 2561

ผู้ชม 10364 ครั้ง

Engine by shopup.com