เรียงตาม :
 • หมวดหมู่สินค้า : สารปรับปรุงดิน
  คุณสมบัติ : เป็นด่าง สามารอุ้มน้ำได้ สามารถแลกเปลี่ยนประจุได้ สามารถดูดชับแร่ธาตุช่วยปรับสภาพดินเหนียวให้คลายตัวออก ในดินทรายจะช่วยอุ้มน้ำ ช่วยให้ด

  05 กุมภาพันธ์ 2563

  1721

 • หมวดหมู่สินค้า : สารปรับปรุงดิน
  สารปรับปรุงดิน ช่วยส่งเสริมกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ ต่อพืช กระตุ้นให้พืช และรากพืชเจริญเติบโต เพิ่มคุณภาพและ ปริมาณกับผลผลิตได้

  05 กุมภาพันธ์ 2563

  2362

 • หมวดหมู่สินค้า : สารปรับปรุงดิน
  สามารถช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อรา ไตรโคเดอร์มาส่งเสริมประสิทธิภาพของเชื้อไตรโคเดอร์มาในการ ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชทำให้ต้นพีชแข็งแรงเนื่องจ

  05 กุมภาพันธ์ 2563

  1459

 • หมวดหมู่สินค้า : สารปรับปรุงดิน
  ประกอบด้วยเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีและอินทรียวัตถุจากธรรมชาติ ที่มีทั้งในโตรเจนและคาร์บอน ซึ่งเป็นแหล่งอาหารให้เชื้อจุลินทรีในดินและยังช่วย ในการเพิ่มปริม

  07 กุมภาพันธ์ 2563

  1399

 • หมวดหมู่สินค้า : สารปรับปรุงดิน
  สารปรับปรุงสภาพดินที่ได้จากแร่ธาตุจากธรรมชาติ ที่ผ่านขบวนการผลิตที่ทำให้มีขนาดของอนุภาคที่เล็ก เท่ากับ 0.5 ไมครอน มีค่าความกรด-ด่าง (pH) 8.5 - 10

  24 มีนาคม 2564

  2068

Engine by shopup.com